Women's Volleyball Team

Ayan since nabanggit ni admin @mimi hahaha

Nagpapahiwatig si Molde na gusto niyang bumalik next year di ba

1 Like

Haha! Ayan LOL

Sana payagan pa silang bumalik for next season!

Fingers crossed! Sobrang sayang naman kung hindi. :frowning:

may balita na ba sa recruitment?

Pwede rin ba ko maging admin dito?

Recruitment-wise, we have good prospects in Jaboneta and Ojeda. We also have Monares, Pring, Baldisanzo and Alukso.