The Mandela Effect (False Memories etc)

Basically, the Mandela Effect is the phenomenon of widely shared false memories. Tipong maraming taong paniwalang-paniwalng totoo ang isang bagay kasi yun ang naaalala nila kahit hindi naman ito totoo.

Anong false memory ang meron ka and ano yung katotohanan?

I’ll start.

A lot of people (including myself) call the catering service AMBER’S when in reality, it’s just AMBER.

1 Like