The G2G thread

Game na ulet? :heartpump:

8 Likes

helllooooo!!

G! :wave:

Ano ang G2G? Hahahaha

@pandaydijan got to go :charing:

Girl to girl :upside_down_face:

2 Likes

:wave:

3 Likes

@y01011001y nice see to see you here :smiley:

2 Likes

:wave2: hello!

3 Likes

:hyper: this is it :wave: kaway sa lahat

2 Likes

:wave: Haha! Napaka-nostalgic!

2 Likes

ASL po? Char haha

Wow naman! :heart:

and, we are back in the game!

1 Like

Hi everyone :blush:

Magandang umaga mga ka-g2g :wave:

Kumusta ang quarantine? Hehe

2 Likes

Wukey. Hi everyone. :wave:

shocks. hahaha.

May Juliantina fans ba dito? :smiling_face_with_three_hearts:

2 Likes

@BeachPatrol yes ako :hyper: ang ganda nila bagay na bagay sila

1 Like

I just started watching yesterday. Bet ko si Valentina, ganda!

Natapos ko na kasi latest L Word kaya ito naman pinapanood ko :grin: