Nasa future ba ang pagsubmit ng new articles?

Ansaya ng forums :slight_smile: magkaka new articles din ba uli?

2 Likes

Nasa plano to bring back article submission :slight_smile:

8 Likes

Paano yung format of articles if ever

Hindi pa kami umabot sa ganun kalayong pagpa-plano :embarasslaff:

3 Likes

Balita ko nga same editors pa din :rotflmao:

Of course! :hahaha:

1 Like