Favorite Xerox/Photocopy Area

Sa AS/ Palma Hall sa may mismong lobby
Sa Main Lib
sa Palma Hall Annex
Shopping center

2 Likes

Kay Manang Remy sa Main Lib

2 Likes

UP Manila: Alva

Kay Bay sa AS… Pero wala na sya :slightly_frowning_face:

Blessings sa shopping (+).
Inabutan ko rin na uso pa ang mimeograph machine. I remember typing a statement on stencil paper and pinarepro sa mimeograph machine sa econ (sa tulong ni mang Brando yata name) and then later mass distributed sa rally :grin:

2 Likes

Ate Jofel sa FC malapit sa CAL Dean’s office. Lumipat na siya sa Pav 1 ngayon.

2 Likes

Main Lib
Blessing’s sa SC

2 Likes

Yung sa may AS Lobby saka yung sa NCPAG lib, siyempre. :ok_hand:

2 Likes

2nd floor FC (+)

2 Likes