Favorite Xerox/Photocopy Area

Sa AS/ Palma Hall sa may mismong lobby
Sa Main Lib
sa Palma Hall Annex
Shopping center

1 Like

Kay Manang Remy sa Main Lib

1 Like

UP Manila: Alva

Kay Bay sa AS… Pero wala na sya :slightly_frowning_face:

Blessings sa shopping (+).
Inabutan ko rin na uso pa ang mimeograph machine. I remember typing a statement on stencil paper and pinarepro sa mimeograph machine sa econ (sa tulong ni mang Brando yata name) and then later mass distributed sa rally :grin:

1 Like

Ate Jofel sa FC malapit sa CAL Dean’s office. Lumipat na siya sa Pav 1 ngayon.

1 Like

Main Lib
Blessing’s sa SC

1 Like

Yung sa may AS Lobby saka yung sa NCPAG lib, siyempre. :ok_hand:

1 Like

2nd floor FC (+)

1 Like