Article submissions

We’re opening the submission of articles soon. I-ready na ang inyong mga Love Stories! LOL

Pero bago ang lahat, hanap muna tayo ng editor/s. Baka merong interested, PM is the key :hihi:

6 Likes